Вътрешни болести и Детски болести

Д-р Петър Ходяков

 

на четни дати от 08:00 -13:00 на нечетни от 14:00-19:00

 

Д-р Зорка Цокова
Понеделник - Четвъртък на четни дати от 08:00-12:00, на нечетни от 14:00 -18:00 ч.
Петък четни дати 08:00-12:00
нечетни дати 12:30-15:30
д-р Христина Иванова

 

на четни дати от 14:00 -18:00, на нечетни от 08:00-12:00 ч.

 

Д-р Мая Стефанова

 

на четни дати  14:00 - 19:00ч, на нечетни дати 08:00-13:00 ч.

 

 

  • профилактични прегледи
  • анализ и интерпретация на резултатите от изследвания
  • ехография на коремни органи